Монгол, Японы хамтарсан мэдэгдлүүд болон хэлсэн үг

- Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын хэлэлцээрт гарын үсэг зурсантай холбогдуулан гаргасан хамтарсан мэдэгдэл
(2015 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр).

- Монгол, Японы хооронд “Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр” байгуулах хэлэлцээ зарчмын тохиролцоонд хүрсэн тухай болон Монгол, Японы худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх тухай хамтарсан мэдэгдэл
(2014 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр).

- Монгол Улсын үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэх, экспортыг дэмжих зорилгоор Япон Улсын Ерөнхий сайд Ш.Абэгийн дэвшүүлсэн “Эрч дээр эрч нэмэх” санаачилга
(2014 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр).

- “Стратегийн түншлэл”-ийг бэхжүүлэх тухай Монгол Улс, Япон Улсын хамтарсан мэдэгдэл
(2013 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр).

- Япон Улсын Ерөнхий сайд Ш.Абэгийн дэвшүүлсэн “Эрч” санаачилга
(2013 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр).

- Монгол, Японы хооронд Стратегийн түншлэлийн харилцаа тогтоох зорилтын хүрээнд эдийн засгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, хоёр орны хооронд Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр /EPA/ байгуулах албан ёсны хэлэлцээг эхлүүлэх тухай хэвлэлийн хамтарсан мэдэгдэл.
(2012 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр).

- Монгол Улс, Япон Улсын хооронд “Стратегийн түншлэл” байгуулахад чиглэсэн Монгол, Японы хамтарсан мэдэгдэл (2010 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр).

- Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн Японы парламентад хэлсэн үг
(2010 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр).