Буцах үнэмлэх авах

Буцах үнэмлэх мэдүүлэхэд шаардагдах материал:
1. Иргэний цахим үнэмлэх
2. Цагдаа, цагаачлалын албаны тодорхойлолт
3. Цээж зураг 2 хувь (3.5Х4.5 см хэмжээтэй, цагаан артай)
4. Хураамж 3000 иен. /ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлнэ үү./
5. ЭСЯ-нд хандсан хувийн өргөдөл зэргийг бүрдүүлнэ.

Буцах үнэмлэхийг ажлын 3-5 хоногийн дотор гаргаж өгнө. Буцах үнэмлэх мэдүүлэх иргэдийн асууудлыг Улаанбаатар дахь УБЕГ-аас лавладаг учир тодорхой цаг зарцуулдаг болохыг анхаарч ажлаа эртнээс зохицуулна уу.

ЭСЯ-ны дансны дугаар/Англи хэлээр/:
Account number of Embassy of Mongolia
Bank name: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,
Branch name: Shibuya-Meijidori branch
Branch number: 470
Account number: 0458589
Account holder: Embassy of Mongolia

ЭСЯ-ны дансны дугаар/Япон хэлээр/:
駐日モンゴル国大使館の口座番号
銀行: 東京三菱UFJ銀行渋谷明治通り支店
支店番号: 470
口座番号: 0458589
口座名義: Embassy of Mongolia


Embassy of Mongolia  /Манай хаяг/
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
Tel: 03-3469-2088
Fax: 03-3469-2216
E-mail: tokyo.consul.dep@gmail.com 
Web: http://tokyo.embassy.mn