Япон Улсын шуудангийн “Япон шуудан” компаниас гаргасан 50 жилийн ойн тэмдэглэлт багц маркийг хүлээн авав