ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
“Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай” хуулийн 4.1.5-д заасны дагуу “Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр”-ийг тохиолдуулан 2023 оны 03 дугаар сарын 8-ны өдөр тус ЭСЯ ажиллахгүй болохыг мэдэгдье.
Жич: Тус ЭСЯ нь Япон Улсын бүх нийтийн амралтын өдрүүдэд ажиллаж, Монгол Улсын бүх нийтийн амралтын өдрүүдэд амардаг болно.
お知らせ
モンゴル国の祝祭日に関する法律第4条1.8に基づき、国際女性デーにあたる2023年3月8日(水)において駐日モンゴル国大使館は休館になる事をお知らせします。
注: 駐日モンゴル国大使館は通常、日本の祝祭日には業務を行い、モンゴル国の祝祭日に休館となっております。