МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД (2021.10.01 байдлаар)

Д/д Улс орон Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо
1 Филиппин Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13
2 Малайз Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06
3 Казахстан Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02
4 Израйль Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12
5 Хонконг /БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18
6 Киргиз Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04
7 Украин* Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/
8 АНУ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.07.06
9 Макао /БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03
10 Лаос Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14
11 Tайланд Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13
12 Япон Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2010.04.01
13 ХБНГУ Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.05.08
14 Беларусь Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04
15 Турк Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10
16 Серби Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08
17 Канад Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.01.01
18 ОХУ Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03
19 Бразил Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21
20 Сингапур Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08
21 Аргентин Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19
22 Уругвай Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10
23 Чили Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29
24 Эквадор Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23
25 Перу Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ
26 Румын Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14
27 БНАСАУ Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14
28 Хятад Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30
29 БНСУ Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1991.10.23
30 Словак Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26
31 Вьетнам Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2000.01.07
32 Куба Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08
33 Мексик Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09
34 Энэтхэг Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23
35 НҮБ-ын ажилтнууд албан ажлаар ирэх тохиолдолд буюу Лесе-Пасе эзэмшигч нь аливаа визний шаардлагаас чөлөөлөгдөнө. 30 хоног хүртэл/ 2007
36 ИБУИНВУ Дипломат паспорт 30 хоног хүртэл / 2009.06.29
37 Болгар Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18
38 Чех Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.07.29
39 Польш Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29
40 Индонез Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.11.15
41 Кипр Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.04.04
42 Камбож Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27
43 Кувейт Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16
44 Бруней Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01
45 Колумб Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23
46 Франц Дипломат паспорт 90 хоног хүртэл / 2013.10.26
47 Мьянмар Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18
48 Перу Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.03.13
49 Эстони Цахим дипломат паспорт 90 хоног хүртэл2014.04.28
50 Латви Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12
51 Итали Дипломат паспорт 90 хоног хүртэл / 2014.07.14
52 Туркменистан Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03
53 Унгар Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18
54 Балба Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.19, 2017.01.18
55 Албани Цахим дипломат, Цахим албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2017.03.30
56 Хорват Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26
57 Мальта Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08
58 Литва Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29
59 Швейцарь Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16
60 Азербайжан Дипломат, албан/сервис паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07
61 Армян Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02
62 Грек Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10
63 Словени Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21