КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

 

Монгол Улсаас Япон Улсад суугаа Элчин сайдын яамны Консулын хэлтэс дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

 

Үйлчилгээний нэр төрөл

Хураамж /иен/

1

Итгэмжлэл, нотариат /бүх төрлийн/

1100

2

Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд анх удаа хамрагдаж буй 16 нас хүрсэн иргэн

1650

3

Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд 25 болон 45 насандаа хамрагдаж буй иргэн

1100

4

Баримт бичгийн баталгаажуулалт

550

5

Орчуулга, орчуулгын баталгаажуулалт /1 хуудас/

550

6

Гэрлэлтийн бүртгэл

1100

7

Гэрлэлт цуцлалт

1100

7

Төрсний бүртгэл

1100

8

Нас барсны бүртгэл 1100

9

Гадаад паспорт захиалга

5500

10

Буцах үнэмлэх 1650

11

Лавлагаа /УБЕГ/

550

12

Тодорхойлолт

550

13

Харьяат болох, харьяатаас гарах, харьяаллаа сэргээн тогтоолгох хүсэлтийг хянан шийдвэрлэх

Гадаадын иргэн харьяатын газрын дансанд төлөх

 

Жич: Төлбөр төлөхөөсөө өмнө үйлчилгээний хураамжтай бүрэн танилцаж шилжүүлнэ үү, төлбөрийн буцаалт хийхгүй бөгөөд тухайн төлбөрийн дүнд өөр үйлчилгээ авах боломжтой. 

 

Консулын үйлчилгээг шуудангаар авч буй иргэд баримт бичгээ бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн, төлбөр төлсөн баримтыг хавсаргаж, мөн баримт бичгээ буцааж шуудангаар авах тохиолдолд баталгаат шуудангийн дугтуй эсвэл марк наасан, утас, буцах хаягаа бүрэн бичсэн дугтуйг хамт ирүүлнэ үү.


ЭСЯ-ны дансны дугаар /Англи хэлээр/
Account number of the Embassy of Mongolia
Bank name: Mitsubishi UFJ /MUFG/
Branch name: Shibuya Meijidori branch
Branch number: 470
Account number: 0458589 /Touza/
Account holder: Embassy of Mongolia


ЭСЯ-ны дансны дугаар /Япон хэлээр/
駐日モンゴル国大使館の口座番号
銀行名: 三菱UFJ銀行
支店名: 渋谷明治通り
支店番号: 470
口座番号: 0458589/当座/
口座名義: Embassy of Mongolia


Embassy of Mongolia /хаяг/:
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
Tel: 03-3469-2088
Fax: 03-3469-2216
E-mail: emb.tokyo@gmail.com
Web: http://www.tokyo.embassy.mn