ГАДААД ПАСПОРТ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

  1. Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар /хугацаа дуусаагүй байх, хугацаа дууссан тохиолдолд ЭСЯ-нд ирж Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдана/
  2. Гадаад паспорт авах мэдүүлгийн хуудас /2 хувь/ бөглөх хавсралт маягтаас татаж авах
  3. Гадаад паспортын төлбөр, үйлчилгээний хураамж 5500 иен /ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлсэн баримт/
  4. Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5x4.5 см хэмжээтэй 3 хувь цээж зураг, цагаан дэвсгэртэй, нүдний шилгүй, эгц урагшаа харсан, чих, духны хэсэг ил гарсан, дүрэмт хувцас өмсөөгүй байх
  5. Гадаад паспортаа шуудангаар хүлээн авах тохиолдолд марк, хаяг, холбогдох утсыг бичсэн баталгаат шуудангийн /書留/ дугтуй авч ирэх, эсвэл хүлээн авагч тал төлөхөөр буюу /着払いмаягтыг ЭСЯ дээр бичиж үлдээх. 

 

ШИНЭЭР ТӨРСӨН БОЛОН 16 НАС ХҮРЭЭГҮЙ ХҮҮХДЭД ГАДААД ПАСПОРТ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ


1. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
2. Эцэг, эхийн иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар

3. Хэрэв эцэг, эх нь гадаадын иргэн бол гадаад паспорт эсвэл жолооны үнэмлэхний хуулбар
4. Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
5. 3,5х4,5 см хэмжээтэй, цагаан дэвсгэртэй, эгц урагшаа харсан цээж зураг /3 хувь/
6. Гадаад паспортын төлбөр 5500 иен /ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлсэн баримт/
7. Гадаад паспорт авах мэдүүлгийн хуудсыг бөглөх /2 хувь/
хавсралт маягтаас татаж авах
8.
Гадаад паспортаа шуудангаар хүлээн авах тохиолдолд марк, хаяг, холбогдох утсыг бичсэн баталгаат шуудангийн /書留/ дугтуй авч ирэх, эсвэл хүлээн авагч тал төлөхөөр буюу /着払いмаягтыг ЭСЯ дээр бичиж үлдээх.

Гадаад паспорт хэвлэгдэж ирэх хугацаа 2-3 сар учир паспортын хугацаагаа дуусахаас өмнө хугацаагаа төлөвлөж захиалах мөн цээж зургийг стандарт, шаардлагын дагуу өгөөгүй тохиолдолд хэвлэгдэх боломжгүйг анхаарна уу.  

Мөн ЭСЯ-аар дамжуулж итгэмжлэл бичиж Монгол дахь Улсын бүргэлтийн ерөнхий газрын холбогдох хэлтэст хувиараа захиалах боломжтой /Итгэмжлэлийн төлбөр 1100 иен/, итгэмжлэлийн загварыг хавсралт маягтаас татаж авна уу. 

 

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар /Англи хэлээр/:
Account number of Embassy of Mongolia
Bank name: Mitsubishi UFJ /MUFG/
Branch name: Shibuya-Meijidori branch
Branch number: 470
Account number: 0458589 /Touza/
Account holder: Embassy of Mongolia

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар/Япон хэлээр/:
駐日モンゴル国大使館の口座番号
銀行: 三菱UFJ銀行
支店名: 渋谷明治通り
支店番号: 470
口座番号: 0458589 /当座/
口座名義: Embassy of Mongolia

 

Embassy of Mongolia /хаяг/:
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
Tel: 03-3469-2088
Fax: 03-3469-2216
E-mail: 
emb.tokyo@gmail.com 
Web: 
http://tokyo.embassy.mn