ГЭРЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

 

Монгол Улсын иргэн гэрлэлтээ ЭСЯ-нд батлуулахад доорх материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:


1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /хугацаа дуусаагүй байх/
2. Гэрлээгүй, өмнөх гэрлэлтээ цуцлуулсан талаар УБЕГ-ын лавлагаа. ТҮЦ машин болон Е-mongolia гийн лавлагаа байж болно. 
3. Гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн дэлгэрэнгүй өргөдөл /эхнэр, нөхөр болох иргэн тус тусдаа бичиж огноо, гарын үсэг зурсан байх/
4. Эхнэрийн талын гэрч болон нөхрийн талын гэрчийн тус тусын өргөдөл  /овог нэр бүтэн бичих, регистрийн дугаар тусгасан байх/ 
5. Гэрлэснийг бүртгэх анкет, огноо, гарын үсэг зурсан байх
6. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /ДОХ, сэтгэц, сүрьеэний шинжилгээ/ эхнэр, нөхөр дундаа нэг маягт бөглүүлэх

7. Гэрлэлтийн гэрчилгээний хураамж 1450 иен ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлсэн баримт

 

Япон Улсын иргэнтэй гэрлэх тохиолдолд

Япон талдаа эхэлж бүртгүүлэх бөгөөд үүний тулд Монгол Улсын иргэн нь иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, гэрлээгүй тухай лавлагааг /хүчинтэй хугацаа 45 хоног/ ЭСЯ-нд авч ирэн зөвшөөрлийн хуудас буюу /婚姻具備証明書/-ийг япон хэлдээр гаргуулан авч Япон дахь харьяа дүүрэгт гэрлэлтээ бүртгүүлнэ. Үүний дараа дүүргээс өгөх гэр бүл болсныг нотлох бичиг 戸籍謄本-ыг бусад бүрдүүлэх материалын хамт ЭСЯ-нд авч ирснээр Монгол талд гэрлэлтээ бүртгүүлнэ.

 

- Япон болон бусад гадаадын иргэний бүрдүүлэх материал: 
1. Гадаад паспортын хуулбар эсвэл жолооны үнэмлэхний хуулбар /төрсөн огноо бичигдсэн байх/

2. Тухайн улсын холбогдох байгууллагаас өгсөн гэр бүл болсныг нотлох бичиг /эх хувь/ /Тухайн улсын хэлнээс Монгол хэлрүү орчуулсан байх/ 

     эсвэл тухай иргэн өөрийн улсдаа гэрлээгүйг нотлох бичиг /эх хувь/  /Тухайн улсын хэлнээс Монгол хэлрүү орчуулсан байх/ 

3. Гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн эх хэл дээрээ бичсэн өргөдөл /Монгол хэл дээрх албан бус орчуулгын хамт, орчуулгын маягт хавсаргав/

4. Гэрлэлтийн гэрчийн өргөдөл, гадаадын иргэн гэрч болох тохиолдолд монгол хэл дээрх албан бус орчуулга /төрсөн огноо тусгасан байх/ 
5. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /ДОХ, сэтгэц, сүрьеэний шинжилгээ/ эхнэр, нөхөр дундаа 1 маягт бөглүүлэх

  нас 
Гэрлэлтээ бүртгүүлэхэд гэрлэх хос өөрийн биеэр ЭСЯ-нд /эсвэл Осака дахь ЕКГ-т/ ирж бүртгүүлэх шаардлагатай. Гэрлэлтийн гэрч нь 18 нас хүрсэн байх ба гэрчээр байлцах.  

Жич: Гэрлэлтийг Монгол Улсад бүртгүүлэх тохиолдолд Харьяа дүүргийн бүртгэлийн хэлтэст хандана.

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар /Англи хэлээр/:
Account number of Embassy of Mongolia
Bank name: Mitsubishi UFJ /MUFG/
Branch name: Shibuya-Meijidori branch
Branch number: 470
Account number: 0458589 /Touza/
Account holder: Embassy of Mongolia

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар/Япон хэлээр/:
駐日モンゴル国大使館の口座番号
銀行: 三菱UFJ銀行
支店名: 渋谷明治通り
支店番号: 470
口座番号: 0458589 /当座/
口座名義: Embassy of Mongolia

 

Embassy of Mongolia /хаяг/:
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
Tel: 03-3469-2088
Fax: 03-3469-2216
E-mail: emb.tokyo@gmail.com 
Web: http://tokyo.embassy.mn