ИТГЭМЖЛЭЛ, НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМ БОЛГОЖ БУЙ ТУХАЙ
Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилтын хүрээнд итгэмжлэлийг цахимаар үйлдэх туршилт хийгдэж байна. Үүний тулд иргэн дараах https://e.notary.mn/consul/login сайт руу нэвтэрч өөрийн нэр дээр хаяг нээж бүртгүүлснээр цахим-нотариатаар үйлчилгээ авах эрх үүснэ. Бүртгүүлэхдээ e-mail хаягтай байх шаардлагатай бөгөөд гар утаснаас хандах боломжтой.
 
Анхаарах зүйлс:
- Төлөөлөгч Японд оршин суугаа хаягаа "криллээр" галиглан бүрэн гүйцэт бөглөх
- Хавсралт хэсэгт иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын хуулбаруудыг зайлшгүй хавсаргана
- Бөглөж дуусаад "Хянуулах" товчийг дарснаар ЭСЯ-руу урьдчилан илгээж, хянан баталгаажуулна
- ЭСЯ-наас "QR код"-той зөвшөөрсөн /баталгаажуулсан/ хувилбар очсоны дараа "ХЭВЛЭЖ" өөрийн биеэр авч ирэх, эсвэл шуудангаар ирүүлэх.
 
Итгэмжлэлийн үйлчилгээ авахдаа бичиг баримтаа "ХЭВЛЭЖ" ирэх мөн "ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТ"-ны эх хувь, эсвэл хуулбарыг хэвлэж ирэх.
Шуудангаар үйлчилгээ авч буй бол дугтуйндаа материалаа бүрэн гүйцэт хэвлэж ирүүлж байхыг анхаарна уу. Биеийн байцаалтаа хэвлэж хавсаргаагүй, төлбөрийн баримт хамт ирүүлээгүй тохиолдолд итгэмжлэл явуулах боломжгүй.

 

Итгэмжлэл, нотариат үйлдэхэд дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

  • Илгээгч болон хүлээн авагчийн хүчинтэй иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын хуулбар
  • 18 нас хүрээгүй хүүхдийн өмнөөс төлөөлж итгэмжлэл бичихэд хүүхдийн төрсний гэрчилгээ эсвэл иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой итгэмжлэл гэрчлүүлэх бол үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Итгэмжлэл, нотариатын үйлчилгээний төлбөр болох 1450 иенийг ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлсэн баримт 
  • Итгэмжлэл илгээгч Японд оршин суугаа хаягаа кирилл үсгээр галиглаж бичих, илгээгч гарын үсгээ зурсан байх 
  • Итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа 1 сараас 3 жил хүртэл байна. Хүчинтэй хугацаа заагаагүй бол олгосон өдрөөс хойш 1 жилийн дотор хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.
  • Итгэмжлэл хүлээн авагч ГХЯ-ны Консулын газраас өөрийн биеэр бичиг баримтаа үзүүлэн итгэмжлэлээ хүлээн авна.
  • ЭСЯ итгэмжлэлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 1-2 өдрийн дотор ГХЯ-нд цахимаар хүргүүлнэ.

Дээрх материалыг бүрдүүлж ЭСЯ-нд өөрийн биеэр ирэх эсвэл шуудангаар ирүүлэх тохиолдолд холбоо барих утасны дугаарыг заавал бичих, шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэлтэй холбоотой асуудлаар ЭСЯ-наас холбогдоно.

Жич: Доорх төрлийн итгэмжлэлийг иргэн заавал өөрийн биеэр ирж хийлгэх шаардлагатай. 

1. Байр, орон сууц, хашаа байшин, газар "худалдах" тохиолдолд

2. Хадгаламж захиран зарцуулах, дансны "гүйлгээ хийх, зарлага гаргах" тохиолдолд

3. Гарын үсгийн баталгаа зэрэг болно. 

 

Холбоос 

ХҮҮХДИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ 

- ХХБ-ны итгэмжлэлийн загвар татах бол энд дарна уу

- Хаан банкны итгэмжлэлийн загвар татах бол энд дарна уу

 

 

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар /Англи хэлээр/:
Account number of Embassy of Mongolia
Bank name: Mitsubishi UFJ /MUFG/
Branch name: Shibuya-Meijidori branch
Branch number: 470
Account number: 0458589 /Touza/
Account holder: Embassy of Mongolia

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар/Япон хэлээр/:
駐日モンゴル国大使館の口座番号
銀行三菱UFJ銀行
支店名渋谷明治通り
支店番号: 470
口座番号: 0458589 /当座/
口座名義: Embassy of Mongolia

 

Embassy of Mongolia /хаяг/:
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
Tel: 03-3469-2088
Fax: 03-3469-2216
E-mail: 
emb.tokyo@gmail.com 
Web: 
http://tokyo.embassy.mn

Fb: https://www.facebook.com/MongolEmb/