ИТГЭМЖЛЭЛ, НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Тус ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст итгэмжлэл, нотариат үйлдэхэд дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:

  • Илгээгч болон хүлээн авагчийн хүчинтэй иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын хуулбар
  • 18 нас хүрээгүй хүүхдийн өмнөөс итгэмжлэл бичих бол хүүхдийн бичиг баримт /төрсний гэрчилгээ эсвэл иргэний үнэмлэхний хуулбар/
  • Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой итгэмжлэл гэрчлүүлэх бол үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Итгэмжлэл, нотариатын үйлчилгээний төлбөр ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлсэн баримт 
  • Итгэмжлэлийг зөвхөн кирилл үсгээр, гаргацтай бичих, илгээгч гарын үсгээ зурсан байх, 
  • Итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа 1 сараас 3 хүртэлх жил байна. Хүчинтэй хугацаа заагаагүй бол олгосон өдрөөс хойш 1 жилийн дотор хүчин төгөлдөр байна. Итгэмжлэл бичсэн өдөр буюу олгосон огноог бичээгүй тохиолдолд итгэмжлэл хүчин төгөлдөр бус. 
  • Шуудангаар итгэмжлэл ирүүлэх тохиолдолд холбоо барих утасны дугаарыг заавал бичих, шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэлтэй холбоотой асуудлаар ЭСЯ-наас холбогдоно.
  • Итгэмжлэл хүлээн авагч ГХЯ-ны Консулын газраас өөрийн биеэр бичиг баримтаа үзүүлэн итгэмжлэлээ хүлээн авна. ЭСЯ итгэмжлэлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 1-2 өдрийн дотор ГХЯ-нд цахимаар хүргүүлнэ.  

Дээрх материалыг бүрдүүлж ЭСЯ-нд өөрийн биеэр ирэх эсвэл шуудангаар ирүүлэх боломжтой. 

Жич: Доорх төрлийн итгэмжлэлийг иргэн өөрийн биеэр ирж хийлгэх шаардлагатай. 

1. Байр, орон сууц, хашаа байшин, газар худалдан борлуулах

2. Хадгаламж захиран зарцуулах гүйлгээ хийх, зарлага гаргах

3. Монгол Улсаас гарах чиглэлд хүүхдийг хүнд даалгаж хилээр нэвтрүүлэх 

4. Гарын үсгийн баталгаа зэрэг болно. 

 

Холбоос 

- ХҮҮХДИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=207648&showType=1

 

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар /Англи хэлээр/:
Account number of Embassy of Mongolia
Bank name: Mitsubishi UFJ /MUFG/
Branch name: Shibuya-Meijidori branch
Branch number: 470
Account number: 0458589 /Touza/
Account holder: Embassy of Mongolia

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар/Япон хэлээр/:
駐日モンゴル国大使館の口座番号
銀行三菱UFJ銀行
支店名渋谷明治通り
支店番号: 470
口座番号: 0458589 /当座/
口座名義: Embassy of Mongolia

 

Embassy of Mongolia /хаяг/:
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
Tel: 03-3469-2088
Fax: 03-3469-2216
E-mail: 
emb.tokyo@gmail.com 
Web: 
http://tokyo.embassy.mn

Fb: https://www.facebook.com/MongolEmb/