Төрсний бүртгэл

2023-03-24


Хүүхдийг төрснөөс хойш 29 хоногийн дотор Токио дахь ЭСЯ-нд эсвэл Осака дахь ЕКГ-т эцэг эхийн аль нэг нь эсвэл төлөөлөгч нь өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

Бүрдүүлэх материал: 

1. Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн магадлагаа (出生証明書-шюссэй шёомейшё) эх хувь, эсвэл тамга дарж баталгаажуулсан хуулбар
2. Эцэг эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
3. Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, хугацаа дуусаагүй байх (эцэг эхийн аль нэг нь гадаадын иргэн бол жолооны үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын хуулбар)
4. Төрснийг бүртгэх анкет

5. Хүүхдээ бүртгүүлэх эцэг эхийн тус тусдаа гараар бичсэн өргөдөл (эцэг эхийн аль нэг нь гадаадын иргэн бол Монгол Улсын иргэнээр төрсний бүртгэлд бүртгүүлэх тухай эцэг эх харилцан тохиролцож өөрийн эх хэл дээр тус тусдаа гаргасан өргөдөл, монгол хэл дээрх орчуулгын хамт) жишиг загвараас агуулга харж тус тусдаа бичих

5. Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй эцэг, эх хүүхдээ эцгийн нэрээр бүртгүүлэх бол эцэг тогтоолт хийлгэх тухай эцэг, эхийн тус тусдаа гараар бичсэн өргөдөл

6. Төрсний гэрчилгээний төлбөр 1450 иен ЭСЯ-ны дансанд төлсөн баримтны эх хувь 

 

- Хүүхдээ төрснөөс хойш 29 хоногийн дотор хүндэтгэх тодорхой шалтгаангүйгээр бүртгүүлээгүй тохиолдолд нэмэлтээр УБЕГ-ын Бүртгэлийн хэлтсээс Монгол Улсад давхардуулан бүртгэл хийлгээгүй тухай өргөдөл бичиж, лавлагаа авсан байх. 

- Эцэг эхийн хэн нэг нь гадаадын иргэн бол хүүхдийг мөн Токио дахь ЭСЯ-нд эсвэл Осака дахь ЕКГ-т эцэг эхийн аль нэг нь өөрийн биеэр ирж 29 хоногийн дотор бүртгүүлэх, ХЭРЭВ 29 хоног хэтэрсэн тохиолдолд дараах заалтыг үндэслэнэ. 

“Харьяатын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт “МУ-ын харьяат иргэн нэгэн зэрэг гадаад улсын харьяат байхыг хүлээн зөвшөөрөхгүй” тул УБЕГ-ын даргын 2013 оны 527 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам”-ын 2.9-д заасны дагуу дээрх төрлийн бүртгэлийг хөтлөхдөө эцэг эхийн хамтран гаргасан өргөдөл, тухайн хүүхэд өөр улсын иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон баримт бичгийг үндэслэн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгэж, МУ-ын регистрийн дугаар олгохыг анхаарна уу. Хэрэв таны хүүхэд Япон эсвэл бусад улсын харьяат иргэнээр бүртгэгдсэн бол Таны хүүхдэд Монгол Улсын төрсний гэрчилгээг давхардуулан олгохгүйг анхаарна уу. 

Жич: Шуудангаар материал хүлээн авахгүй, хүүхдийг төрснөөс хойш 29 хоногийн дотор эцэг эхийн аль нэг эсвэл төлөөлөгч нь өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ үү. 

 

Холбогдох хуулийн заалт:

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль /6 дугаар зүйл.Төрсний бүртгэл/

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар /Англи хэлээр/:
Account number of Embassy of Mongolia
Bank name: Mitsubishi UFJ /MUFG/
Branch name: Shibuya-Meijidori branch
Branch number: 470
Account number: 0458589 /Touza/
Account holder: Embassy of Mongolia

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар/Япон хэлээр/:
駐日モンゴル国大使館の口座番号
銀行: 三菱UFJ銀行
支店名: 渋谷明治通り
支店番号: 470
口座番号: 0458589 /当座/
口座名義: Embassy of Mongolia

 

Embassy of Mongolia /хаяг/:
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
Tel: 03-3469-2088
Fax: 03-3469-2216
E-mail: emb.tokyo@gmail.com 
Web: http://tokyo.embassy.mn