Иргэний шинэчилсэн бүртгэл

2023-04-10


ИРГЭНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛ

 

Монгол Улсын иргэний шинэчилсэн бүртгэлд анх удаа бүртгүүлж буй 16 насанд хүрсэн иргэн болон 25, 45 насанд хүрсэн иргэн ЭСЯ-нд эсвэл Осака дахь ЕКГ-т өөрийн биеэр ирж, хурууны хээ өгч иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдана.  

1. 16 нас хүрч, иргэний үнэмлэх анх удаа авах үед дараах материал бүрдүүлнэ:

- Төрсний гэрчилгээний хуулбар
- Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

- Иргэний цахим үнэмлэхний төлбөр 2175 иен төлсөн баримтны эх хувь

2. 25, 45 нас хүрээд иргэний үнэмлэхний хугацаа сунгуулахад дараах материал бүрдүүлнэ:

- Иргэний үнэмлэхний хуулбар /хаяж, гээгдүүлсэн тохиолдолд иргэний үнэмлэхний лавлагаа, эвсэл гадаад паспортны хуулбар/
- Иргэний үнэмлэхний төлбөр 1450 иен төлсөн баримтны эх хувь

 

ИШБ-д хамрагдахаасаа өмнө иргэний үнэмлэх дээрх оршин суугаа хаяг нь хамгийн сүүлд Монгол Улсад бүртгэл хийлгэсэн хаягнаас өөр тохиолдолд хаягийн шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн бичиг эсвэл оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт авч ирэх. Хаяг зөрсөн тохиолдолд хаягийн зөрчлөө Монголд арилгасны дараа иргэний үнэмлэх хэвлэгдэнэ. 

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар /Англи хэлээр/:
Account number of Embassy of Mongolia
Bank name: Mitsubishi UFJ /MUFG/
Branch name: Shibuya-Meijidori branch
Branch number: 470
Account number: 0458589 /Touza/
Account holder: Embassy of Mongolia

 

ЭСЯ-ны дансны дугаар/Япон хэлээр/:
駐日モンゴル国大使館の口座番号
銀行: 三菱UFJ銀行
支店名: 渋谷明治通り
支店番号: 470
口座番号: 0458589 /当座/
口座名義: Embassy of Mongolia

 

Embassy of Mongolia /хаяг/:
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0047
Tel: 03-3469-2088
Fax: 03-3469-2216
E-mail: emb.tokyo@gmail.com 
Web: http://tokyo.embassy.mn